top of page
Image by Tim Foster

Kova Çağı

Kova Çağı, insanlığın evriminde büyük bir dönüşüm ve yenilenme sürecini temsil eder. Ezoterik Astroloji Okulu olarak, Kova Çağı'nın önemini ve etkilerini anlamaya yönelik özel bir sayfa oluşturduk.Bu sayfada, Kova Çağı'nın karakteristikleri, bu dönemin getirdiği değişimler ve insanlığın evrimine etkileri hakkında derinlemesine bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Kova burcunun sembolizmi, Kova döneminin yönetici gezegenleri ve bu çağın ruhsal anlamını anlatan makaleler ve yazılar da burada yer alıyor.

Kova Çağı Sayfası, Kova Çağı'na ilgi duyanlar için bir kaynak ve rehberlik merkezi olarak tasarlanmıştır. Bu sayede, bu evrensel dönüşüm sürecini anlamak ve bu döneme uyum sağlamak isteyen herkes için bilgilendirici ve ilham verici bir kaynak sunmayı amaçlıyoruz. Master DK'nın sözleriyle: 

Önümüzdeki iki yüz yıl boyunca, altında yaşadığımız eski etkiler yavaş yavaş yok olacak ve yeni güçler varlıklarını hissettireceklerdir.  Bize söylenen üç şey yaklaşmakta olan Kova çağını karakterize edecek ve Kova burcunun üç dekanatını yöneten üç gezegenin etkisiyle mümkün olacaktır. İlk olarak, Satürn'ün yolların ayrılmasına ve fırsatlardan yararlanabilecek olanlara fırsat sunulmasına neden olan faaliyetine sahip olacağız.   Dolayısıyla, bir disiplin dönemine ve seçimlerin yapılacağı bir döngüye sahip olacağız ve bu ayırt edici kararlar aracılığıyla insanlık doğuştan gelen haklarına girecek.  Bu etki şu anda güçlü bir şekilde hissedilmektedir. EP I 292

Bu sayfada Alice A. Bailey'in 24 ciltlik Eskimeyen Bilgelik kitaplarında Kova Çağı ile ilgili bahsi geçen yerlerin alıntıları yer almaktadır. Alıntılanan metinin yanında hangi kitaptan alındığı yazılmıştır. Kova Çağıyla ilgili derleme ayrıca yayınlarımızda yer alacaktır.

 

Satürn tarafından yönetilen Kova Çağı'nın ilk dekanatı, üçüncü ışın ve ilk inisiyasyon 

İlk inisiyasyon insanlığın kendisi olan gezegensel merkezle yakından ilişkilidir.  Bittiğinde, fiziksel düzlemde kendini düzenli faaliyet olarak ifade ettiği için aklın artan bir şekilde uyarılmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda aktif zekânın üçüncü ışını ile de yakından bağlantılıdır. Üçüncü ışın M.S. 1425'ten beri nesnel tezahür halindedir ve Kova Çağı boyunca enkarnasyon halinde kalacaktır. Döngüleri ışın döngüleri arasında en uzun olanıdır. Bununla birlikte, bu ana döngüler içinde kalbin atışı veya nabzı gibi yoğunlaştırılmış faaliyet dönemleri vardır ve bu dönemler yaklaşık üç bin yıl sürer. Enkarnasyonun dışında olduklarında, "soyutlanma değil, geri çekilme döngüleri" olarak adlandırılırlar. Onlarda enkarnasyon üç bin yıldır. Üç bin yıllık ifade dönemlerinden biri şimdi buradadır ve bu süre zarfında entelektüel gücün çok fazla gelişmesini ve yaratıcı çalışmanın belirgin bir şekilde artmasını bekleyebiliriz. Bu özel ifade döngüsü, daha büyük döngüde bir doruk noktasına işaret etmektedir.  Gelecek çağ boyunca, ırkın zekâsı ve aktif gelişimi gerçek boyutlara ulaşacak ve bu çok daha hızlı olacaktır.  DON 136-7

Kova Çağı ve ifadesinin üçte biri boyunca, yani ilk dekanat boyunca, ezoterik olarak düşünüldüğünde, insan merkezinin canlanması (spiritüel olarak düşünüldüğünde) ve planla ilişkisi ve hem bireyde hem de ırkta yaygın yaratıcı faaliyetin istikrarlı büyümesi giderek daha fazla görülecektir. Üçüncü ışın tarafından yönetilen Satürn'ün çalışması ve etkisinden kaynaklanacaktır.  Bu gezegen fırsatların, öğrenciliğin ve sınanmanın gezegenidir ve bu büyük ilahi yaşam hayırsever görevine devam ederken, insanlık ailesi Satürn faaliyetinin artan bir ifadesini bekleyebilir.  DON 138

Merkür tarafından yönetilen Kova Çağının ikinci dekantı, ikinci ışın ve ikinci inisiyasyon 

İkinci inisiyasyon gezegensel bir merkez olarak hiyerarşi ve ikinci ışının faaliyetiyle yakından ilişkilidir. Bu inisiyasyon, inisiyede giderek artan ilişkiler duygusu, nefes alan her şeyle temel bir birlik ve sonunda Kova Çağı'nın amacı olan ifade edilmiş kardeşlik durumuna götürecek olan tek yaşamın tanınmasını sağlayacaktır. Bu ana merkez, hiyerarşi, insanlığa sevginin odaklanmış yaşamını getirir ve Merkür tarafından yönetilen Kova'nın ikinci dekanatının tezahür ettireceği şey de bu temel sevgidir. Tanrıların (yani ruhlar hiyerarşisinin) habercisi olan Merkür her zaman sevgi mesajını taşır ve iki büyük gezegensel merkez, hiyerarşi ve insanlık arasında kopmaz bir karşılıklı ilişki kurar.  DON 138-9

Kova Çağı'nın üçüncü dekanatı birinci ışın ve üçüncü inisiyasyon tarafından yönetilir 

Üçüncü inisiyasyon, gezegensel merkez olarak Şambala ve birinci ışının faaliyeti ile bağlantılıdır.  Bunun kişilik ve ruhun birleştiği ve kaynaştığı, böylece iki veçhenin tek bir birim oluşturduğu ilk inisiyasyon olduğu akılda tutulmalıdır. Bu inisiyasyon gerçekleştiğinde, ilk kez daha geniş grup etkilerinden bazıları gerçeğe dönüşür ve bundan böyle inisiyenin yaşamının motive edici dürtüsünü oluşturur.  İstek sona erer ve yerini en yoğun inanç alır.  Venüs'ün Kova Çağı'nın üçüncü dekanatında kontrolü ele geçirdiğini not etmek de ilginçtir. Venüs ezoterik olarak sevgi ve bilginin, zekâ ve sentezin, anlayış ve kardeşliğin bir karışımı olan o gizemli güç olarak tanınır.  Hiyerarşinin kendi içinde, ikili Venüs enerjisini somutlaştırmış olan iki büyük Elçi Budha ve Mesih'tir. Daha sonra gelecek ve Şambala'nın sentez dürtüsünü, sevgiye yönelik hiyerarşik özlemi ve insanlığın birleşik güçle zeki faaliyet arzusunu ifade edecek olan Elçi, hepsini kendisinde toplayacaktır. Tüm bu nitelikler onda odaklanacak, ayrıca insan ırkının henüz hiçbir şey bilmediği ve henüz bir adının olmadığı bir başka nitelik ya da ilahi ilke de onda bulunacaktır. O büyük ve güçlü bir Avatar olacaktır ve bizim insanlığımızın çizgisinde değildir.  DON 140-41

Kova Çağı grup ilişkilerini ortaya çıkaracaktır

Kova Çağında, ışın etkilerinin mevcut kombinasyonunun bir sonucu olarak insanlık, bireysel ve ben merkezli kişisel ilişkilerinin yerine grup ilişkilerini ortaya çıkaracak bir bilinç genişlemesine girer. Kova burcunun burçlar kuşağının üst yarısında yer aldığını ve alt yarısında yer alan Aslan burcunun tam zıttı olduğunu hatırlatmak isterim. Aslan bireysel gelişimin ve kendine güvenen benliğin burcudur. Bu son derece bireyselleşmiş burç Kova burcunda tamamlanır; burada birey grubun aracılığı ile tam ifadesini bulur, kendine hizmetten ve kendini bir kişilik olarak ifade etmekten gruba hizmete ve giderek yakınlaştığı hiyerarşinin artan bir ifadesine geçer.  Bu amaçla, ışın etkileri giderek artan ve istikrarlı bir şekilde yönlendirilecektir. İnsanlık, bireysellik duygusunun hızla ortaya çıktığı bir aşamaya ulaşmıştır. İnsani ifadenin her alanında, erkekler ve kadınlar kesinlikle kendilerini ortaya koyar hale gelmektedirler... DON 145  

Yeni Çağda Öğrencilik I ( Discipleship in the New Age, DINA) Tohum grupları ile ilgili yorumlar

Acaba kardeşlerim, aşağıdaki ifadeler dizisi zihinlerinize bir şey aktaracak mı? Bu gerçeğin ifadesidir ve tüm sözcüklerin içsel gerçeklerin yetersiz sembolleri olması dışında, terminolojisinde en ufak bir semboliklik yoktur.

  1. Her grubun kendi içinde bir karşılığı vardır.

  2. Bu iç karşılık tamamlanmış bir bütündür. Dış sonuçlar hala sadece kısmi sonuçlardır.

  3. Bir grup oluşturan bu on iç grup üstatların aşramlarıyla ilişkilidir ve her biri grup çalışmasındaki kontrol faktörlerini somutlaştıran on yasayı ifade eder veya bu yasalar tarafından yönetilir. Bir yasa, bir düşünür ya da düşünürler grubu tarafından düşüncenin gücü altında uygulanan gücün bir ifadesi ya da tezahürüdür.

  4. On çeşit gücü bünyesinde barındıran ve on yasayı ifade etmek için sentetik olarak çalışan bu on iç grup, yeni ve farklı koşullar getirme ve dolayısıyla yeni ve daha iyi bir uygarlık oluşturma çabasıdır. Kova Çağı tamamlanmayı görecektir.

  5. Dış gruplar, insanlığın böyle bir çabaya ne kadar hazır olduğunu görmek için geçici ve deneysel bir çabadır.  DINA I 42

Kova Çağında Hiyerarşinin Dışsallaştırılması

Kova Çağında (ki şu anda nispeten çok yakındır), iç aşramın dış düzlemde dışsallaşması söz konusu olacaktır. Öğrenciler, inisiyeler ve dünya öğrencileri insanlık tarihinde ilk kez öğrenciler olarak bir araya gelecek, birbirlerini ve gruplarının üstadını tanıyacaklardır. İç aşram özgür ve sınırsız ruhların odağıdır; dış aşram ise - gelecekteki Kova deneyinin altında - kişiliklerin ve ruhların odağından oluşacaktır. Bu nedenle sınırlama var olacaktır; sorumluluk bilinçli bir tanıma gerektirecek ve dış uzay-zaman dünyasında hem eylem hem de algıda gerekli bir yavaşlama olacaktır.  DINA I 707

Yeni Çağda Öğrencilik II Kova Çağını ayırt edecek yöntemler, süreçler ve eğitim biçimleri 

İşte kardeşim, bizim görevimiz budur. Benim tarafımdan söylenebilecek ya da yazılabilecek her şeyden en sonunda Yeni Çağ'da faydalı olacak bir öğrencilik incelemesi ortaya çıkacaktır. Bu konuda Balık Çağı'nın öğretisine ve ayrıca Balık Çağı yorumuna alışkınsınız. Kova Çağını ayırt edecek yöntem ve süreçleri ve eğitim biçimlerini belirtmeye başlamak çalışmamın bir parçasıdır. Bu ancak açık bir zihne sahip olan adaylar için mümkün olacaktır. Bunun için çaba göstermelisiniz.  DINA II 22

Büyük Niyaz - Kova Çağında tüm insanlığın toplu duası

Bu sefer size daha önce verdiğim bazı fikirleri tekrarlamak istiyorum; ayrıca size yedi meditasyonun tamamının sentezini göstermek ve bunların adayı adım adım bilgiden bilgeliğe nasıl yönlendirebileceğini göstermek istiyorum; bu meditasyonlar sizin tarafınızdan dikkatle takip edilirse sizi kalbe odaklanmış bir adaydan Büyük Niyaz'ı uygulayan aşramik bir hizmetkâra dönüştürebilecekleri gerçeğini kavramanızı istiyorum. Son zamanlarda size verdiğim bu Niyaz, Kova Çağında tüm insanlığın toplu duasıdır; bu nedenle (insanlığın hizmetine aday olan) her öğrencinin onun dağıtımını ve günlük kullanımını temel bir görev ve yükümlülük haline getirmesi esastır. Bunu size daha önce de vurgulamıştım ve şimdi size bunu yapıp yapmadığınızı sormak istiyorum.  DINA II 179

Üstatlar ve öğrenciler tarih boyunca giderek daha da ilerlemişlerdir

Günümüzün üstadı belirgin bir şekilde daha anlayışlı ve daha doğru yorumlayıcıdır ve vizyonu Atlantis günlerindeki üstada göre daha nüfuz edicidir ve yaklaşan Kova Çağı sırasında inisiyatik algıya ulaşacak olan öğrenci, bugünün üstadı olarak işlev görenlerden büyük ölçüde ileride olacaktır. 

Öğrenciliğin giderek zorlaştığı konusunda sizi uyarmıştım. Bunun nedeni modern öğrencinin ezoterik değerlere ve gerçekliklere karşı artan duyarlılığıdır. O, daha önceki çağlarda inisiyasyonun amacı olan şeyleri algılayabilir ve algılamaktadır ve bunları normal olarak ve gelişmiş bir farkındalık içinde yerleşik bir gerçek olarak algılamaktadır. Bu, beş duyunun maddesel evrimi sırasındaki gelişimin spiritüel paralelidir. Hedefi ve "işaret edilen yönü" çok ileridedir ve kapsayıcılığı ona daha önceki zamanlarda sadece inisiyelerin kapısını çaldığı kapıları açar. Sonuç olarak size kolay bir yol değil, yalnızca zorluk ve uyum gerektiren bir yol gösteriyorum.  DINA II 252

 

"Sonsuz ışığın" tezahürü için koşullar

Daha önceki talimatlardan birinde, bu vahiy noktalarının önemini kavramak için üç fikrin söz konusu olduğuna işaret etmiştim ve - bunları bir kez kavradığınızda - bunlar son derece açık ve basittir. "Sonsuz ışığın" tezahürü için gereken prosedür, geçici bir sentez noktasına ulaşıldığında ve yedi enerji tek bir büyük enerjik Işık halinde harmanlandığında gerçekleşir. Bu yedi enerji şimdiye kadar birleşik olarak, ilahi ifadenin en yüksek seviyelerinde "ebedi ışığı" yaratmıştır, ancak bu açığa çıkan ışık yalnızca törensel düzenin yedinci ışını aktif olduğunda ve üç dünyada ve dolayısıyla zorunlu olarak yedinci düzlemde, fiziksel düzlemde tezahür sürecinde olduğunda yer bulur. Böyle bir tezahür kaçınılmaz olarak gezegensel kriz anlarında, yedinci ışının aktif olduğu ve güneşin Kova burcunda olduğu zamanlarda gerçekleşir. Böyle bir ilişki kombinasyonu şimdi kurulmaktadır, çünkü yedinci ışın hızla tezahür etmektedir ve güneş Kova burcundadır, çünkü Kova Çağı yeni başlamaktadır... DINA II 425 

Hiyerarşi ile geleceğin dünya yönetimi 

Tüm dünyadaki insanları yönetecek ve monarşik, demokratik, totaliter ve komünist rejimlerin en iyi unsurlarını kendinde barındıracak spiritüel bir hiyerarşi fikri. Bu ideoloji gruplarının çoğunun içinde gizlenmiş çok fazla güzellik, güç ve bilgelik ve ayrıca bütüne yapacakları derin ve değerli katkılar vardır. Her biri nihayetinde kendi katkısının Merhamet Lordları ve Bilgelik Üstatları hiyerarşisinin kontrolü altında somutlaştığını görecektir. Kadim Atlantis kontrolünün spiritüel güçler tarafından yeniden oluşturulması hâlâ gelecektedir ancak Kova Çağı bu içsel ve spiritüel rehberliğin spiralin daha yüksek bir dönüşünde yeniden oluşturulmasına tanıklık edecektir.  DON 9-10

Kova Çağının nitelikleri ve işlevleri 

Sevgi dolu anlayış yasasının işleyişi, üzerinde düşündüğümüz Kova Çağı boyunca büyük ölçüde kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır; daha sonra dünya çapında uluslararası bir spiritin gelişmesiyle, Tanrı'ya ve insanlığa olan tek evrensel inancın gezegendeki tanrısallığın başlıca ifadesi olarak kabul edilmesiyle ve insan bilincinin maddesel şeyler dünyasından daha saf psişik olana aktarılmasıyla sonuçlanacaktır.  Bu, zaman içinde ve kaçınılmaz olarak spiritüel gerçeklikler dünyasına yol açacaktır. DON 47

Kova Çağında Rusya

Rusya henüz embriyo halindedir ve belirtilen çizgiyi takip etmesi koşuluyla, Batı'dan çok Doğu'da yer almaktadır. Yönetici iki burcu Kova ve Aslan'dır ve uluslar topluluğundaki gerçek işlevi, Kova çağı geliştiğinde ve Rus kişiliğinin Aslan kontrolü dengelendiğinde çok ileriye uzanmaktadır. DON 85-6 

Kova Çağı'nın ve beşinci krallığın ortaya çıkışını hazırlayan dini değerler 

Eski rejim altında öğrenci ve adayların öne çıkan özelliği adanmışlıktı.  İnsanlık ailesi, zorunlu olarak, manevi değerler dünyasına farklı ve doğru bir yönelim sağlamak zorundaydı ve bu nedenle hiyerarşinin son yirmi yüzyıldaki çabası dini değerler alanına vurgu yapmaktı. Dünya dinleri birkaç bin yıldır sahnenin merkezini tutarak insanlığın ruhu tek bir noktada aramasını ve böylece doğada beşinci krallığın ortaya çıkışına kendini hazırlamasını sağlamaya çalışmıştır. Yaklaşan Kova çağı sırasında tezahür etmek üzere (eğer böyle özel bir kelime kullanabilirsem) planlanmıştır; bu çağ ağırlıklı olarak dünya çapında öğrencilik çağı olacak ve daha sonra Oğlak çağındaki evrensel inisiyasyon çağına yol açacaktır. DON 110-11  

bottom of page