top of page
Image by Ryunosuke Kikuno

Foster Bailey'den Önsöz

Tibetlinin Alice A. Bailey ile uzun yıllar süren telepatik çalışmasının öyküsü 1951'de yayınlanan Bitmemiş Otobiyografisinde anlatılmaktadır. Bu, Kasım 1919'da Kaliforniya'da gerçekleşen fiziksel düzlemde onunla ilk temasının koşullarını içerir. İkisinin arasında otuz yıllık çalışma planlanmıştı. Tamamlandığında ve bu süreden sonraki otuz gün içinde, Alice A. Bailey fiziksel aracın sınırlamalarından kurtulmuştur.

 

Otobiyografi ayrıca Tibetlinin çalışmasıyla ilgili bazı ifadelerini ve bu çalışmanın neden üstlenildiğine dair bazı bilgileri de içermektedir. İlk aşamalarda çalışma, telepatik sürecin daha başarılı olmasına en iyi şekilde yardımcı olabilecek fiziksel düzlem koşullarına dikkat edilmesini içeriyordu. Ancak sonraki yıllarda teknik o kadar mükemmelleştirildi ve A.A.B.'nin eterik mekanizması o kadar ustaca ayarlandı ki, tüm süreç pratikte zahmetsiz oldu ve telepatik etkileşimin gerçekliği ve pratik faydası benzersiz bir derecede gösterildi. 

Ele alınan Spiritüel ifadeler birçok durumda, soyut fikirlerin ve ruhsal gerçekliklerin şimdiye kadar pek bilinmeyen kavramlarının somut zihin tarafından (genellikle İngiliz dilinin aşılmaz kısıtlamalarıyla) ifade edilmesini içeriyordu. Gerçeğin bu kaçınılmaz sınırlaması, bu şekilde üretilen kitapların okuyucularının dikkatine sık sık sunulmuş ancak çoğu zaman unutulmuştur. 

Otuz Yıllık Plan

Bunun sürekli hatırlanması, gelecek yıllarda öğretinin kristalleşmesinin dogmatik, mezhepçi bir topluluk daha üretmesini engelleyen başlıca faktörlerden birini oluşturacaktır. 

Kozmik Ateş Üzerine Bir İnceleme çalışması, yayınlanan ciltlerin ya da diğer kitapların derinliğine ve yararlılığına bakılmaksızın, otuz yıllık öğretilerin en önemli ve en geniş kapsamlı bölümü olarak kalacağına dair doğal kanıtlar taşımaktadır. Çalışmanın uzun seyri boyunca Tibetli ve A.A.B.'nin zihinleri öylesine yakınlaşmıştı ki, öğretinin fiziksel dünyada ifadesi söz konusu olduğunda, aslında tek bir ortak projeksiyon mekanizması haline gelmişlerdi. 

Son zamanlarında bile A.A.B. sık sık Tibetli'nin zihniyle temas kurarak elde ettiği, başka türlü temas kuramayacağı ve çoğu zaman ifade edemeyeceği nitelikteki Ruhsal hakikatlerin sınırsız manzaraları karşısındaki hayretinden söz ederdi. Bu deneyim onun sıklıkla dile getirdiği ama çoğu zaman çok az anlaşılan, üretilmesine yardımcı olduğu tüm öğretilerin aslında ezoterik bilginin yalnızca ABC'si olduğu ve gelecekte daha iyi ve daha derin ezoterik öğretiler bulduğunda mevcut öğretilerdeki her türlü önermeyi memnuniyetle terk edeceği iddiasının temelini oluşturmuştur. 

Onun adına yayınlanan kitaplardaki öğreti açık ve derin olduğu kadar, aktarılan gerçekler de bir o kadar kısmi ve daha sonraki ifşaat ve genişlemeye tabidir ki, bu gerçek sürekli hatırlanırsa, somut zihnin sürekli olarak mezhepçilik üretme eğiliminde olan niteliğine karşı bize çok ihtiyaç duyulan ikinci bir koruma sağlayacaktır. 

Ortak çabanın en başında ve dikkatli bir değerlendirmeden sonra, Tibetli (D.K.) ile A.A.B.arasında, dış düzlemde çalışan bir öğrenci olarak onun bu düzlemdeki karmik sorumluluğun mümkün olduğunca çoğunu üstlenmesine ve öğretinin onun imzasıyla halka sunulmasına karar verilmiştir. Bu sorumluluk, ezoterik alanda liderlik yükünü içeriyordu, konumları ve faaliyetleri daha Balık burcu ve daha otoriter olan kişi ve kuruluşların saldırı ve kınamalarına yol açmıştı. 

Bugün ezoterik öğretinin halkın önünde durduğu tüm platform, Tibetli ve A.A.B. tarafından alınan konumla gizem, cazibe, iddia ve pratik olmama gibi sınırlamalardan ve ahmaklıklardan kurtarılmıştır. 

Dogmatik iddialara karşı alınan tavır, Eskimeyen Bilgeliğin giderek ortaya çıkan ifadeleri, yolun öğrencileri için yeni bir zihinsel özgürlük çağının kurulmasına yardımcı olmuştur. Yeni otoriteleri kabul etme ve onları daha önce yerleşmiş doktrinlerle karşılaştırma süreciyle hakikate ulaşma şeklindeki eski yöntem, zihin eğitiminde şüphesiz bir değere sahip olsa da yavaş yavaş aşılmaktadır. 

 

Bunun yerine hem dini hem de felsefi dünyalarda daha bilimsel bir pozisyon almak için yeni bir kapasite ortaya çıkmaktadır. Spiritüel öğreti, skolastisizm, tarihsel temel ve otoriteden ziyade, yaşanan hayat üzerindeki etkisinin sonuçları ve insanlığın sorunlarını çözmedeki pratik faydası ile kanıtlanacak bir hipotez olarak giderek daha fazla kabul görecektir. Şimdiye kadar, ileri ezoterik öğreti neredeyse her zaman yalnızca öğrencinin öğretmenin otoritesini kabul etmesi, öğretmene değişen derecelerde kişisel itaat etmesi ve gizlilik sözü vermesiyle elde edilebilmiştir. 

Yeni Kova dönemi ilerledikçe bu sınırlamalar ortadan kalkacaktır. Öğrencinin üstatla olan kişisel ilişkisi devam edecektir, ancak daha şimdiden öğrencilik eğitimi grup formasyonunda denenmeye başlanmıştır. Böyle bir deneyin ve bu yeni çağ yöntemini kullanma girişiminin kaydı, Tibetlinin seçilmiş bir gruba doğrudan kişisel talimatlarını veren Yeni Çağda Öğrencilik (DINA) başlıklı kitapta halka sunulmuştur. 

Kozmik Ateş Üzerine Bir İnceleme'de Tibetli bize H.P. Blavatsky'nin vereceğini öngördüğü şeyi, yani Kozmik Yaratılışın psikolojik anahtarını vermiştir. H.P.B. 20. yüzyılda anıtsal eseri GizliÖğreti'nin psikolojik anahtarını verecek bir öğrencinin geleceğini belirtmiş ve Tibetli bu eser üzerinde onunla birlikte çalışmıştır; Alice A. Bailey de bu dizide kendi görevinin tam anlamıyla bilincinde olarak çalışmıştır. 

bottom of page