top of page
image.png

Ezoterik Astroloji Yayınları

Burada ezoterik astrolojiyle ilgili olarak çevrileri, kitapları ve derlemeleri bulabilirsiniz. 

Star of Bethlehem

Her ülkeden yüz binlerce insanın Bethlehem'de, Ekmek Evi'nde Doğum olarak adlandırılan bu ilk inisiyasyonu aldığı ya da almaya hazırlandığı nadiren fark edilir.  Dünya öğrencisi olan insanlık artık buna hazırdır.  Yukarıdaki ifadenin doğruluğunun göstergeleri, her yerde insanların spiritüel şeylere yeniden yönelmelerinde, insanların iyiliğine ve refahına duydukları ilgide, ışık arayışlarında gösterdikleri azimde ve iyi niyetle uygulanan doğru insan ilişkilerine dayalı gerçek bir barışa duydukları özlem ve arzuda görülebilir. DINA I 149

Morya'nın Bahçesinden Yapraklar II Agni Yoga.jpg

Morya’nın Bahçesinden Yapraklar II

Morya'nın Bahçesinden Yapraklar II (Aydınlatma) on dört kitaptan oluşan Agni Yoga Serisi'nin ikinci kitabıdır.

Bu kitaplarda kadim Doğu inançları ile modern Batı düşüncesinin bir sentezi ve spiritüel olanla bilimsel olan arasında bir köprü bulunmaktadır. Önceki yogalardan farklı olarak Agni Yoga fiziksel disiplinler, meditasyon ya da çilecilik değil, günlük yaşamda uygulama yoludur. Ateşli enerjinin, bilincin, sorumlu ve yönlendirilmiş düşüncenin yogasıdır.

Gezegensel bilincin evriminin acil bir gereklilik olduğunu ve bireysel çabayla bunun insanlık için ulaşılabilir bir özlem olduğunu öğretir. Işık Hiyerarşisinin ve Hiyerarşi ile uzak dünyalar arasındaki bağlantı olarak Kalp merkezinin varlığını teyit eder. Sıradan anlamda sistematize edilmemiş olsa da Agni Yoga, anlayışlı öğrencinin hayatını yönetmeyi öğreneceği ahlaki ve ruhani rehber direkleri keşfetmesine ve böylece Toplum Yararına katkıda bulunmasına yardımcı olan bir Öğretidir.

Bu nedenle Agni Yoga "yaşayan bir etik" olarak adlandırılmıştır.

Morya'nın Bahçesinden Yapraklar II Agni Yoga.jpg

Morya’nın Bahçesinden Yapraklar II

Morya'nın Bahçesinden Yapraklar II (Aydınlatma) on dört kitaptan oluşan Agni Yoga Serisi'nin ikinci kitabıdır.

Bu kitaplarda kadim Doğu inançları ile modern Batı düşüncesinin bir sentezi ve spiritüel olanla bilimsel olan arasında bir köprü bulunmaktadır. Önceki yogalardan farklı olarak Agni Yoga fiziksel disiplinler, meditasyon ya da çilecilik değil, günlük yaşamda uygulama yoludur. Ateşli enerjinin, bilincin, sorumlu ve yönlendirilmiş düşüncenin yogasıdır.

Gezegensel bilincin evriminin acil bir gereklilik olduğunu ve bireysel çabayla bunun insanlık için ulaşılabilir bir özlem olduğunu öğretir. Işık Hiyerarşisinin ve Hiyerarşi ile uzak dünyalar arasındaki bağlantı olarak Kalp merkezinin varlığını teyit eder. Sıradan anlamda sistematize edilmemiş olsa da Agni Yoga, anlayışlı öğrencinin hayatını yönetmeyi öğreneceği ahlaki ve ruhani rehber direkleri keşfetmesine ve böylece Toplum Yararına katkıda bulunmasına yardımcı olan bir Öğretidir.

Bu nedenle Agni Yoga "yaşayan bir etik" olarak adlandırılmıştır.

bottom of page