top of page
image.png

Ezoterik Astroloji Derlemeleri

Burada ezoterik astrolojiyle ilgili olarak çevrileri, kitapları ve derlemeleri bulabilirsiniz. 

Spiritüel Hiyerarşi.jpg

Spiritüel Hiyerarşi Gezegenimizin Kalp Merkezi

Gezegensel Hiyerarşimiz, Güneş Sisteminin evrimini yöneten daha büyük bir Hiyerarşinin parçasıdır ve gezegensel evrimin ilerletilmesi için bilinçli olarak yönlendirilen güçlerin bir sentezini temsil eder. Spiritüel Hiyerarşi, insan faaliyetinin, özleminin ve başarısının sonucudur; hiyerarşi insanlık tarafından yaratılmıştır. Bu nedenle Hiyerarşi, madde üzerinde galip gelenlerden ve bugün bireylerin attıkları aynı adımlarla hedefe ulaşanlardan oluşur. Bu ruhsal kişilikler, üstatlar, fiziksel planda zafer ve ustalık için savaşmış ve günlük yaşamın miasmaları, sisli doğası, tehlikeleri, sıkıntıları, üzüntüleri ve acıları ile mücadele etmişlerdir. 

Master Morya.jpg

Master Morya Doğunun Mahatması

Master Morya birinci ışın Üstadıdır ve M.'nin eğitimi altında geniş bir öğrenci kitlesi vardır. Ezoterik ve okült birçok organizasyonla bağlantılı olarak, dünyanın politikacıları ve devlet görevlileri aracılığıyla çalışır. O ve kardeşi Üstat K. H. neredeyse bir birim olarak fonksiyon görürler ve bunu yüzyıllar boyunca yapmışlardır ve gelecekte de yapacaklardır.  Fiziksel düzlemde, geniş görüşlü ve uluslararası ideale sahip olan büyük yöneticiler onun ilhamı altındadır ve onunla birlikte zihinsel düzlemin bazı büyük devaları ile işbirliği yapar ve üç büyük melek grubu, düşünce biçimlerini canlandıran daha küçük devalarla bağlantılı olarak zihinsel düzeylerde onunla birlikte çalışır ve böylece tüm insanlığın yararı için ırkın rehberlerinin düşünce biçimlerini canlı tutar.

Aklın Alevi Aydınlanmanın Yolu

Aklın Alevi günümüz insanlık ailesinin hedefidir. Bu ateşi alevlendirmek yoldaki her bir öğrencinin görevidir. Maddenin iç ateşi Gizli Öğretide "Sürtünme Ateşi" olarak adlandırılır.  Bu bir sonuçtur, neden değildir.  Spiritin ve aklın iki ateşinin (elektrik ve güneş ateşi) madde vasıtasıyla birbirleriyle temas etmesiyle üretilir.  Bu enerji maddenin kendisinde güneşin ve gezegenlerin iç ateşleri olarak ortaya çıkar ve insanın iç ateşlerinde bir yansıma bulur. İnsan, İlahi Alev ve madde ya da form vasıtasıyla temasa getirilen aklın ateşidir. Evrim sona erdiğinde, madde ateşi kavranamaz hale gelir.  Yalnızca diğer iki ateş birleştiğinde varlığını sürdürür ve maddenin kendisinden ayrı olarak varlığını sürdürmez. 

Aklın Alevi.jpg
Üç Ateş.jpg

Üç Ateş : Elektrik Ateşi, Güneş Ateşi ve Sürtünme Ateşi

Tüm tezahürlerde, çok iyi bildiğimiz gibi, üçlülük oluşturan dualiteye sahibiz.  Monad maddeyle karşılaşır ve temas eder; bu temasın sonucu Oğul'un ya da egonun, bilinç yönünün doğmasıdır. Bu ruhun ateşidir. Bu nedenle egoik ya da ruh tezahür orta veçhedir, at-one-ment'in yeridir ve (gerekli evrimsel döngülerden sonra) denge ya da dengelenme yeridir.  İnsan aynı süreci takip etmelidir, astral kılıfı kendisini eterik maddeyle giydirdiğinde ve fiziksel enkarnasyona girdiğinde bu aşamaya " Sürtünme Ateşi" ya da kişiliğin ateşi adı verilir. Sonuç olarak, egonun tezahürünü göz önünde bulundurduğumuzda, insanın üç katlı tezahüründeki merkezi vurgu noktasına değindiğimiz açıkça görülecektir. 

Lord Agni.jpg

Ateşin Efendisi Lord Agni

Agni: Vedalar'da Ateş Lordu: Hindistan'daki Tanrıların en eskisi ve en çok saygı görenidir.  Üç büyük tanrı Agni, Vayu ve Surya'dan biri ve aynı zamanda ateşin üçlü yönü olduğu için üçü de; ateş güneş sisteminin özüdür.  Kutsal kitap şöyle der: "Tanrımız tüketen bir ateştir."  Aynı zamanda Agni'nin her şeyden önce lordu olduğu zihinsel düzlemin de sembolüdür. Yeryüzündeki psikolojik fenomenlerin çoğu - eğer iyi düşünürseniz fark edeceğiniz gibi - Deva Lord Agni'nin, büyük birincil Ateş Lordunun, zihinsel düzlemin hükümdarının kontrolü altındadır. Kozmik ateş evrimimizin arka planını oluşturur; zihinsel düzlemin ateşi, onun içsel kontrolü ve hakimiyeti ve onun arındırıcı etkileriyle birleşen arındırıcı varlığı, üç katlı yaşamımızın evriminin amacıdır. 

Agnishvattalar.jpg

Agnishvattalar: Ateş Devaları

Burada Agnishvattalar ya da zihinsel düzlemin Ateş devalarını ele almaya başlıyoruz ve böylece gezegensel evrimimizle bağlantılı en muazzam konuya girmiş oluyoruz; bu konu insan için en gizli öneme sahip olanıdır, çünkü bu Solar Angel onun kendi öz doğasıyla ilgilidir ve aynı zamanda onun çalıştığı yaratıcı güçtür. Tüm pratik amaçlar ve insanın ruhsal evriminin aydınlatılması için bu bölüm en büyük ilgi ve öneme sahiptir; bu incelemenin en çok çalışılan bölümlerinden biri olmalıdır. İnsan her zaman kendisiyle derinden ilgilenir ve gerektiği gibi gelişmeden önce kendi doğasının yasalarını ve kendi "ifade biçiminin" yapısını bilimsel olarak kavramalıdır. Aynı şekilde, gelecekteki bir tarihte kendisinin de "alevlenebilmesi" için, üç ateşin birbiriyle olan ilişkisinin bir şekilde farkına varmalıdır.  

Roerichlerin Dünyası
İki Büyük Öğretmenin Spiritüel Yolculuğu

Helena Ivanovna Roerich (1879 – 1955): Gerçekten büyük olan her zaman uzaktan görülür. Rus filozof ve yazar Helena Roerich'in yaratıcı mirasına gelince, durum tam olarak budur. 20. yüzyılın ilk yarısında bu olağanüstü kadın tarafından yaratılanların çoğu, nispeten yakın bir zamanda Dünyada yolu arayanların manevi yaşamına girdi ve acil sorulara cevap bulmaya çalışan birçok öğrencide derin ve samimi ilgi uyandırdı. 

Nicholas Roerich (1874 – 1947) : Ressam, bilim insanı, gezgin, halk figürü, yazar, düşünür... Tüm dünyaya dağılmış yedi binden fazla tablo, sayısız edebi eser - kitaplar, denemeler, makaleler, günlükler bulunmaktadır. 

Helena-Nicholas Roerich.jpg
bottom of page